U3V
Publikováno: 2. 4. 2024 01:11
Autor: Mgr. Marie Marek

Podmínky vzdělávání na U3V

Účastníky Univerzity třetího věku (U3V) se mohou stát občané České republiky starší 55 let nebo občané v invalidním důchodu bez ohledu na věkovou hranici (při nesplnění podmínky a v případě volné kapacity kurzu lze požádat o výjimku prostřednictvím formuláře zde).

Podmínkou pro studium U3V je ukončené středoškolské vzdělání s maturitou (při nesplnění podmínky a v případě volné kapacity kurzu lze požádat o výjimku prostřednictvím formuláře zde).

Kapacita jednotlivých kurzů je dána jejich charakterem nebo velikostí učebny.

Minimální počet účastníků potřebný k otevření kurzu je 20 (o výjimce rozhoduje vedení VŠPJ).

K účasti na U3V se lze přihlásit prostřednictvím elektronické e-přihlášky, která je přiřazena ke každému programu.

Výuka probíhá formou přednášek (i exkurzí) a vedou ji akademičtí pracovníci VŠPJ, popř. odborníci z praxe.

Každý kurz obsahuje 24 lekcí (12 lekcí v zimním semestru = říjen - leden; 12 lekcí v letním semestru = únor - květen).

Výukové lekce probíhají zpravidla jednou týdně v rozsahu 1,5 hodiny.

K úspěšnému ukončení semestru je nutná 60% účast. K evidenci účasti slouží prezenční listiny z každé lekce.

Závěrem vzdělávání získá absolvent osvědčení o absolutoriu U3V (2leté programy), popř. potvrzení o absolutoriu U3V (1leté programy).

Obchodní a studijní podmínky naleznete zde.

Ke stažení (1)

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...