Právní minimum 2017/2018

Garantující útvar: Katedra sociální práce (KSP)
Garant: JUDr. A. Prchalová, Ph. D.
Lektor: JUDr. A. Prchalová, Ph. D., JUDr. P. Prchal, Ph.D.

Počet semestrů: 4

Jak se vyznat ve změti dnešních právních předpisů? Srozumitelnou formou Vás odborníci z praxe provedou Občanským, Obchodním a Trestním právem (právní systém, závazkové vztahy, obchodní vztahy, trestní právo). V průběhu kurzu bude možnost navštívit soudní jednání a Senát ČR.

1. semestr

  • Pracovní právo                                    

2. semestr:

  • Systém práva – právní řád
  • Pracovní právo
  • Rodinné právo (poručenství, opatrovnictví, osvojení)
  • Manželské majetkové právo

3. semestr

  • Úvod do právní teorie a praxe
  • Dědické právo
  • Závazky – relativní majetková práva

4. semestr

  • Správní právo

Kurz bude otevřen při min. počtu 15 osob.