U3V
Publikováno: 26. 3. 2024 03:48
Autor: Mgr. Marie Marek

U3V Velké Meziříčí

Univerzita třetího věku (dále jen U3V) je součástí Vysoké školy polytechnické Jihlava a od března 2005 je otevřena i široké veřejnosti. Od září roku 2011 vznikly ve spolupráci s Krajem Vysočina kurzy určené klientům domovů pro seniory a domovů pro osoby se zdravotním postižením a samozřejmě i široké veřejnosti ze spádových oblastí v DS Velké Meziříčí, na SŠOS Žďár nad Sázavou a DS Třebíč.

Pro zájemce o celoživotní vzdělávání v rámci Univerzity třetího věku v DS Velké Meziříčí (ulice Zd. Vorlové 2160) nabízíme:

Akademický rok: 2024/2025

Vzdělávací program: Napoleonské války a české země

Lektor: Mgr. Ladislav Vaverka, Ph.D.

Den výuky (1x za 14 dní): pátek

Čas výuky: 14.00-15.30 hod. (1. skupina), 15.45-17.15 hod. (2. skupina)

Zakončení kurzu: společný kvíz

Zahájení: 13. září 2024 

Přihlášení: od 1. dubna 2024 (prostřednictvím e-přihlášky)

O případných změnách v programu budou zájemci včas informováni. 


E-PŘIHLÁŠKA DO KURZU

 

Č.

Datum

Téma přednášky

1.

13.9.

Úvod do kurzu Napoleonské války a české země. Napoleonovo mládí. (1768-1793).

2.

27.9.

Napoleonův vzestup k moci. Italské tažení. Napoleon v Egyptě (1794-1801).

3.

11.10.

Období konzulátu (1799-1804). Napoleon – hrobař nebo završitel Velké francouzské revoluce?

4.

25.10.

Armády za napoleonských válek.

5.

8.11.

Napoleonovi nejslavnější generálové.

6.

22.11.

Napoleonův největší triumf: Bitva u Slavkova (1805).

7.

6.12.

Legendy a mýty bitvy u Slavkova. Francouzská okupace českých zemí roku 1805.

8.

13.12.

Bonapartové na evropských trůnech. Charakteristika osobnosti Napoleona císaře Francouzů, jeho rodu a nejbližších.

9.

10.1.

Napoleonovi nejslavnější maršálové.

10.

24.1.

Napoleonovy milostné vztahy.

11.

7.2.

Napoleon postrachem Evropy (1806-1808). Válka 4. koalice a Napoleonův „nový řád“.

12.

21.2.

První Napoleonova porážka a poslední vítězné tažení, bitva u Znojma (1809). Francouzská okupace jižní Moravy roku 1809 a fenomén zeměbrany v Dunajském tažení.

13.

7.3.

Napoleonské války ve filmu a televizi.

14.

21.3.

Každodenní život vojáků – vznešenost a bída vojenského života. Jídlo, pití a ženy, souboje, koně a zvířecí mazlíčci v armádě. 

15.

4.4.

Napoleonův osudový omyl: „peklo“ v Pyrenejích (1807-1814).

16.

25.4.

Napoleon na vrcholu moci – mír mezi válkou (1810-1812).

17.

2.5.

Napoleonův pád (1812-1814).

18.

16.5.

Stodenní císařství - Waterloo (1815). Vídeňský kongres a Evropa po napoleonských válkách.

19.

30.5.

Napoleonovi protivníci a přemožitelé.

20.

13.6.

Napoleonova smrt a odkaz (1815-1821). Napoleonské mýty a legendy – Napoleonovy lži.

 

 

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...