U3V
Publikováno: 12. 3. 2024 01:48
Autor: Mgr. Marie Marek

Organizace výuky

ZAHÁJENÍ výuky U3V na VŠPJ: zpravidla v říjnu daného roku

ORGANIZACE výuky U3V probíhá v rámci semestrů: zimní semestr = říjen - leden, letní semestr = únor - květen

ROZVRH výuky U3V: je zveřejňován v záložce každého kurzu samostatně

POČÍTAČOVÁ UČEBNA pro posluchače U3V: Účastníci všech kurzů U3V mohou navštěvovat počítačovou učebnu U3V, a to každý pracovní den mimo čas obsazený výukou - rozvrh výuky zde.

V období letních prázdnin je počítačová učebna U3V přístupná každý všední den v čase od 8.00 do 18.00 hod.

 

 

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...