Termíny a témata kurzu "Základy psychologie"

SŠOS Žďár nad Sázavou, Komenského 10

Pořadí

Datum přednášky

Jméno lektora

Téma přednášky

Zimní semestr 2019

1.

5.9.

Mgr. Lucie Poláková

Pojetí duše v psychologii

2.

19.9.

Mgr. Lucie Poláková

Dějiny psychologie

3.

3.10.

Mgr. Lucie Poláková

Sigmund Freud a C. G. Jung

4.

17.10.

Mgr. Lucie Poláková

Výklad snů podle C. G. Junga

5.

31.10.

Mgr. Lucie Poláková

Psychologické typy podle C. G. Junga

6.

14.11.

Mgr. Lucie Poláková

Vývojové teorie

7.

28.11.

Mgr. Lucie Poláková

Senzorické procesy

8.

12.12.

Mgr. Lucie Poláková

Psychologie osobnosti

9.

9.1.

Mgr. Lucie Poláková

Psychologie barev

10.

23.1.

Mgr. Lucie Poláková

Barevné testy osobnosti

Letní semestr 2020

11.

6.2.

Mgr. Lucie Poláková

Potřeby a pyramida potřeb

12.

20.2.

Mgr. Lucie Poláková

Mozkové hemisféry

13.

5.3.

Mgr. Lucie Poláková

Mozek a centrální nervová soustava

14.

19.3.

Mgr. Lucie Poláková

Křivka zapomínání a trénink paměti

15.

2.4.

Mgr. Lucie Poláková

Genderová revoluce

16.

16.4.

Mgr. Lucie Poláková

Psychologie náboženství

17.

30.4.

Mgr. Lucie Poláková

Nenechte sebou manipulovat

18.

14.5.

Mgr. Lucie Poláková

Psychologie reklamy

19.

28.5.

Mgr. Lucie Poláková

Stres a syndrom vyhoření

20.

11.6.

Mgr. Lucie Poláková

Relaxační techniky a autogenní trénink

21.

25.6.

Organizátoři

Slavnostní ukončení kurzu

Změna termínu, tématu i lektora je vyhrazena.