U3V SŠOS Žďár nad Sázavou

Univerzita třetího věku je součástí Vysoké školy polytechnické Jihlava a od března 2005 je otevřena i široké veřejnosti. Od září roku 2011 vznikly ve spolupráci s odborem Sociálních věcí Kraje Vysočina kurzy určené klientům domovů pro seniory a domovů pro osoby se zdravotním postižením a samozřejmě i široké veřejnosti ze spádových oblastí v DS Velké Meziříčí, DS Pelhřimov, DS Havlíčkův Brod, na SŠOS Žďár nad Sázavou a v DS Třebíč. 

Pro posluchače U3V na SŠOS ve Žďáru n/S. je připraven kurz Základy psychologie.

V souborech ke stažení naleznete tyto dokumenty:

  • Přihláška I. - pro akademický rok 2021/2022, určená klientům domovů pro seniory a domovů pro osoby se zdravotním postižením
  • Přihláška II. - pro akademický rok 2021/2022, určená zájemcům z řad veřejnosti