U3V SŠOS Žďár nad Sázavou

Univerzita třetího věku je součástí Vysoké školy polytechnické Jihlava a od března 2005 je otevřena i široké veřejnosti. Od září roku 2011 vznikly ve spolupráci s odborem Sociálních věcí Kraje Vysočina kurzy určené klientům domovů pro seniory a domovů pro osoby se zdravotním postižením a samozřejmě i široké veřejnosti ze spádových oblastí v DS Velké Meziříčí, na SŠOS Žďár nad Sázavou a v DS Třebíč. 

Pro posluchače U3V na SŠOS ve Žďáru n/S. je  pro AR 2023/2024 připraven kurz Královny a favoritky, světice a bojovnice I. (lektor RNDr. Milan Kameník). 

Zahájení výuky - 14. září 2023. Termíny výuky - čtvrtky, četnost výuky 1x za 14 dní, čas výuky - od 13:30-15:00 hod. 

E-přihláška bude aktivní od 15. července do 28. srpna 2023.

PŘIHLÁSIT SE NA KURZ