U3V SŠOS Žďár nad Sázavou

Univerzita třetího věku je součástí Vysoké školy polytechnické Jihlava a od března 2005 je otevřena i široké veřejnosti. Od září roku 2011 vznikly ve spolupráci s odborem Sociálních věcí Kraje Vysočina kurzy určené klientům domovů pro seniory a domovů pro osoby se zdravotním postižením a samozřejmě i široké veřejnosti ze spádových oblastí v DS Velké Meziříčí, na SŠOS Žďár nad Sázavou a v DS Třebíč. 

Pro posluchače U3V na SŠOS ve Žďáru n/S. je připraven kurz Naše planeta Země.
Čas výuky od 13:30 hod.

PŘIHLÁSIT SE NA KURZ

Přihlásit na kurz se lze pouze e-přihláškou (modré tlačítko).