Podmínky studia na U3V

Ke studiu mohou být přijati občané České republiky starší 55 let s ukončeným středoškolským vzděláním (maturitní zkouška), kteří projevili zájem podáním přihlášky. Přijetí není vázáno na přijímací pohovor. Studium je bezplatné - hradí se pouze zápisné 600 nebo 750 Kč za semestr (jazykové kurzy).

Přihlášky přijímá podatelna VŠPJ a kancelář U3V, Tolstého 16, 586 01 Jihlava v termínech uvedených v menu podmínky přijímacího řízení a přihláška. Informace je možné získat u Bc. Šárky Venkrbcové, vedoucí Centra celoživotního vzdělávání, osobně nebo na tel. 567 141 118, mob. 775 766 391 v době od 9:00 do 11:30 hod. a od 14:00 do 15:30 hod.

Výuka probíhá formou přednášek, seminářů, cvičení a exkurzí a vedou ji erudovaní akademičtí pracovníci VŠPJ, popř. významní odborníci z praxe. Na závěr studia získá absolvent více semestrových programů slavnostní promocí osvědčení o absolutoriu Univerzity třetího věku (na základě závěrečné práce, závěrečného testu nebo řízeného skupinového pohovoru).

Pro posluchače, kteří slavnostně absolvují studium na U3V a mají zájem ve studiu pokračovat, je stanovena roční pauza z důvodu umožnit studium co nejširšímu okruhu veřejnosti. Po roce se mohou opětovně přihlásit ke studiu. V případě volné kapacity v kurzu mohou pokračovat ve studiu ihned.

O udělení výjimky (věk, vzdělání) rozhoduje prorektor pro strategii a vnější vztahy pouze v případě volné kapacity v kurzu. Formulář žádosti o udělení výjimky je ke stažení v souborech zde.