Podmínky studia na U3V

Účastníky Univerzity třetího věku (U3V) se mohou stát občané České republiky starší 55 let nebo občané v invalidním důchodu bez ohledu na věkovou hranici.

Podmínkou pro studium U3V je ukončené středoškolské vzdělání s maturitou.

Výše poplatku za studium U3V na VŠPJ je 600 Kč za přednášky nebo 750 Kč za jazykové kurzy za každý semestr.

Ke studiu U3V se lze přihlásit prostřednictvím elektronické přihlášky (E-přihláška), která je přiřazena ke každému programu. O pomoc s vyplněním E-přihlášky je možné požádat po telefonu: 567 141 118; mobil: 775 766 391 nebo osobně v kanceláři U3V (místnost: 1N031), Tolstého 16, Jihlava.

Výuka probíhá formou přednášek, seminářů, cvičení a exkurzí a vedou ji erudovaní akademičtí pracovníci VŠPJ, popř. významní odborníci z praxe. Na závěr studia získá absolvent vícesemestrových programů při slavnostní promoci osvědčení o absolutoriu Univerzity třetího věku, a to na základě závěrečné práce, závěrečného testu nebo řízeného skupinového pohovoru.

Pro posluchače, kteří slavnostně absolvují studium na U3V a mají zájem ve studiu pokračovat, je stanovena roční pauza z důvodu umožnit studium co nejširšímu okruhu veřejnosti. Po roce se mohou opětovně přihlásit ke studiu. V případě volné kapacity v kurzu mohou pokračovat ve studiu ihned.

O udělení výjimky (věk, vzdělání) se rozhoduje pouze v případě volné kapacity kurzu. Formulář žádosti o udělení výjimky je ke stažení v souborech zde.