Termíny a témata kurzu „Nauky o planetě Zemi IV“

DS Velké Meziříčí, Zd. Vorlové 2160

Pořadí

Datum přednášky

Jméno lektora

Téma přednášky

Zimní semestr 2019

1.

12.9.

RNDr. Milan Kameník

Louvre a Egypt

2.

26.9.

RNDr. Milan Kameník

Louvre a Mezopotámie

3.

10.10.

RNDr. Milan Kameník

Vídeň a Praha

4.

24.10.

RNDr. Milan Kameník

Vídeň a Pražské Jezulátko

5.

7.11.

RNDr. Milan Kameník

Vídeň a Sisi

6.

21.11.

RNDr. Milan Kameník

Vídeň Ostarrichi

7.

5.12.

RNDr. Milan Kameník

Vídeň a Dunaj

8.

19.12.

RNDr. Milan Kameník

Vídeň a Turci

9.

2.1.

RNDr. Milan Kameník

Vídeň a Evžen Savojský

10.

16.1.

RNDr. Milan Kameník

Brazílie a Simon Bolívar

Letní semestr 2020

11.

30.1.

RNDr. Milan Kameník

Dějiny Persie I

12.

13.2.

RNDr. Milan Kameník

Dějiny Persie II

13.

27.2.

RNDr. Milan Kameník

Dějiny Persie III

14.

12.3.

RNDr. Milan Kameník

Atlantis I

15.

26.3.

RNDr. Milan Kameník

Atlantis II

16.

9.4.

RNDr. Milan Kameník

Atlantis III

17.

23.4.

RNDr. Milan Kameník

Minojci a Mykéňané

18.

7.5.

RNDr. Milan Kameník

Trója a Schliemann

19.

21.5.

RNDr. Milan Kameník

Rusko a Ukrajina I

20.

4.6.

RNDr. Milan Kameník

Rusko a Ukrajina II

21.

18.6.

Organizátoři

Slavnostní ukončení kurzu

Změna termínu, tématu i lektora je vyhrazena.