Termíny a témata kurzu „Nauky o planetě Zemi IV“

DS Velké Meziříčí, Zd. Vorlové 2160

Pořadí

Datum přednášky

Jméno lektora

Téma přednášky

Zimní semestr 2021

1.

9. 9.

RNDr. Milan Kameník

Svět mikrobů I.

2.

23. 9.

RNDr. Milan Kameník

Svět mikrobů II.

3.

7. 10.

RNDr. Milan Kameník

Svět mikrobů III.

4.

21. 10.

RNDr. Milan Kameník

Vídeň Princ Rudolf

5.

4. 11.

RNDr. Milan Kameník

Vídeň Sarajevo 1

6.

18. 11.

RNDr. Milan Kameník

Vídeň Sarajevo 2

7.

2. 12.

RNDr. Milan Kameník

Vídeň a Dunaj

8.

16. 12.

RNDr. Milan Kameník

Vídeň a Turci

9.

13. 1.

RNDr. Milan Kameník

Vídeň a Evžen Savojský

10.

27. 1.

RNDr. Milan Kameník

Dějiny Persie I

Letní semestr 2022

11.

10. 2.

RNDr. Milan Kameník

Dějiny Persie II

12.

24. 2.

RNDr. Milan Kameník

Dějiny Persie III

13.

10. 3.

RNDr. Milan Kameník

Brazílie a Simon Bolívar

14.

24. 3.

RNDr. Milan Kameník

Atlantida I

15.

7. 4.

RNDr. Milan Kameník

Atlantida II

16.

21. 4.

RNDr. Milan Kameník

Atlantida III

17.

5. 5.

RNDr. Milan Kameník

Minojci a Mykéňané

18.

19. 5.

RNDr. Milan Kameník

Trója a Schliemann

19.

2. 6.

RNDr. Milan Kameník

Rusko a Ukrajina I

20.

16. 6.

RNDr. Milan Kameník

Rusko a Ukrajina II

21.

23. 6.

Organizátoři

Slavnostní ukončení kurzu

Změna termínu, tématu i lektora je vyhrazena.