U3V DS Velké Meziříčí

Univerzita třetího věku je součástí Vysoké školy polytechnické Jihlava a od března 2005 je otevřena i široké veřejnosti. Od září roku 2011 vznikly ve spolupráci s odborem Sociálních věcí Kraje Vysočina kurzy určené uživatelům domovů pro seniory a domovů pro osoby se zdravotním postižením a samozřejmě i široké veřejnosti ze spádových oblastí v DS Velké Meziříčí, na SŠOS Žďár nad Sázavou a v DS Třebíč.

U3V v DS Velké Meziříčí bude od září 2022 pokračovat ve výuce kurzu Nauky o planetě Zemi V.   
Do dalšího ročníku kurzu se lze přihlásit i bez předchozí docházky. Dvě výukové skupiny: v 10:00 a ve 13:00 hod.


PŘIHLÁSIT SE NA KURZ