U3V DS Velké Meziříčí

Univerzita třetího věku je součástí Vysoké školy polytechnické Jihlava a od března 2005 je otevřena i široké veřejnosti. Od září roku 2011 vznikly ve spolupráci s odborem Sociálních věcí Kraje Vysočina kurzy určené uživatelům domovů pro seniory a domovů pro osoby se zdravotním postižením a samozřejmě i široké veřejnosti ze spádových oblastí v DS Velké Meziříčí, na SŠOS Žďár nad Sázavou a v DS Třebíč.

U3V v DS Velké Meziříčí bude v následujícím AR 2023/2024 pokračovat kurzem Zdravý životní styl (lektor RNDr. Jitka Macháčková). 

Zahájení výuky - 7. září 2023. Termíny výuky - čtvrtky, četnost výuky 1x za 14 dní, čas výuky - od 10:00-11:30 hod., popř. 13:00-14:30 hod.

E-přihláška bude aktivní od 15. července do 28. srpna 2023. PŘIHLÁSIT SE NA KURZ