U3V DS Velké Meziříčí

Univerzita třetího věku je součástí Vysoké školy polytechnické Jihlava a od března 2005 je otevřena i široké veřejnosti. Od září roku 2011 vznikly ve spolupráci s odborem Sociálních věcí Kraje Vysočina kurzy určené uživatelům domovů pro seniory a domovů pro osoby se zdravotním postižením a samozřejmě i široké veřejnosti ze spádových oblastí v DS Velké Meziříčí, DS Pelhřimov, DS Havlíčkův Brod, na SŠOS Žďár nad Sázavou a v DS Třebíč.

U3V v DS Velké Meziříčí bude od září 2021 pokračovat ve výuce kurzu Nauky o planetě Zemi IV. tam, kde byla výuka přerušena v návaznosti na opatření vlády v souvislosti s pandemií koronaviru dne 11. března 2020.  
Do dalšího ročníku kurzu se lze přihlásit i bez předchozí docházky.

V souborech ke stažení naleznete tyto dokumenty:

  • Přihláška I. - pro akademický rok 2021/2022, určená klientům domovů pro seniory a domovů pro osoby se zdravotním postižením
  • Přihláška II. - pro akademický rok 2021/2022, určená zájemcům z řad veřejnosti