U3V Třebíč DS Koutkova

Univerzita třetího věku je součástí Vysoké školy polytechnické Jihlava a od března 2005 je otevřena i široké veřejnosti. Od září roku 2011 vznikly ve spolupráci s odborem Sociálních věcí Kraje Vysočina kurzy určené klientům domovů pro seniory a domovů pro osoby se zdravotním postižením a samozřejmě i široké veřejnosti ze spádových oblastí v DS Velké Meziříčí, DS Pelhřimov, DS Havlíčkův Brod, na SŠOS Žďár nad Sázavou a DS Třebíč.

Pro posluchače U3V v DS Třebíč Koutkova je připraveno pokračování kurzu Naše planeta Země III.
Do třetího ročníku kurzu se lze přihlásit i bez předchozí docházky. Dvě výukové skupiny: v 10:00 a ve 13:00 hod.

PŘIHLÁSIT SE NA KURZ