U3V Třebíč DS Koutkova

Univerzita třetího věku je součástí Vysoké školy polytechnické Jihlava a od března 2005 je otevřena i široké veřejnosti. Od září roku 2011 vznikly ve spolupráci s odborem Sociálních věcí Kraje Vysočina kurzy určené klientům domovů pro seniory a domovů pro osoby se zdravotním postižením a samozřejmě i široké veřejnosti ze spádových oblastí v DS Velké Meziříčí, na SŠOS Žďár nad Sázavou a DS Třebíč.

Pro posluchače U3V v DS Třebíč Koutkova je pro AR 2023/2024 připraven kurz Dějiny umění v Evropě a jejich odezva v českých zemích (lektor akad. malíř Vladimír Netolička).

Zahájení výuky - 6. září 2023. Termíny výuky - středy, četnost výuky 1x za 14 dní, čas výuky - 10:00-11:30 hod., popř. 13:00-14:30 hod. 

E-přihláška bude aktivní od 15. července do  28. srpna 2023. 

PŘIHLÁSIT SE NA KURZ