Termíny a témata kurzu "Nauky o planetě Zemi III"

Pořadí

Datum přednášky

Jméno lektora

Téma přednášky

Zimní semestr 2017

1.

13. 9.

RNDr. Milan Kameník

Ukrajina I.

2.

27. 9.

RNDr. Milan Kameník

Ukrajina II.

3.

11. 10.

RNDr. Milan Kameník

Rusko a revoluce

4.

25. 10.

RNDr. Milan Kameník

Rusko a revoluce II.

5.

8. 11.

RNDr. Milan Kameník

Stalin a Trocký I.

6.

22. 11.

RNDr. Milan Kameník

Stalin a Trocký II.

7.

6. 12.

RNDr. Milan Kameník

Persie a Irán I.

8.

20. 12.

RNDr. Milan Kameník

Persie a Irán II.

9.

10. 1.

RNDr. Milan Kameník

Austrálie a Nová Guinea I.

10.

24. 1.

RNDr. Milan Kameník

Austrálie a Nová Guinea II.

Letní semestr 2018

11.

7. 2.

RNDr. Milan Kameník

Rio de Janeiro

12.

21. 2.

RNDr. Milan Kameník

Brazílie

13.

7. 3.

RNDr. Milan Kameník

Vídeň a Rakousko I.

14.

21. 3.

RNDr. Milan Kameník

Vídeň a Rakousko II.

15.

4. 4.

RNDr. Milan Kameník

Buddha a buddhismus

16.

18. 4.

RNDr. Milan Kameník

Indonésie

17.

2. 5.

RNDr. Milan Kameník

Indie

18.

16. 5.

RNDr. Milan Kameník

Indie II.

19.

30. 5.

RNDr. Milan Kameník

Čína

20.

13. 6.

RNDr. Milan Kameník

Čína II.

21.

27.6.

Organizátoři

Slavnostní ukončení kurzu

Změna termínu, tématu i lektora je vyhrazena.