Životní styl seniorů

Garantující útvar: Katedra sportů

Garant: Mgr. Pavla Erbenová

Lektoři: Mgr. Pavla Erbenová, Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D., PaedDr. Emanuel Hurych, Ph.D., MUDr. Martin Winkler, MUDr. Petr Šimek, Jana Vejsadová

Počet semestrů: 4

Forma přednášky a praktická cvičení. Cílem je seznámit posluchače se zásadami zdravého životního stylu. Témata jsou výživa, životospráva, stavba a funkce lidského těla, specifika cvičení ve středním a vyšším věku. Součástí programu v prvním, druhém a třetím semestru jsou praktická cvičení (protahovací, posilovací a kompenzační) realizovaná v různých prostředích (tělocvična, bazén, příroda). Ve čtvrtém semestru je předmět zaměřen na oblast rozvoje intelektuálních schopností a paměti i formou praktických cvičení. Konkrétní realizace celého programu může být do jisté míry přizpůsobena požadavkům a možnostem posluchačů.

1. semestr

 • Úvod do studia / Zdravotní tělesná výchova
 • Životní styl / Zdravotní tělesná výchova
 • Zásady správné životosprávy / Cvičení podle Mojžíšové
 • Zásady správné životosprávy / Zdravotní tělesná výchova
 • Specifika životních období / Zdravotní tělesná výchova
 • Sport ve vyšším věku / Plavání
 • Lidské tělo - stavba / Plavání
 • Lidské tělo - funkce / Aerobic
 • Zásady první pomoci / Tanec
 • Zásady první pomoci / Pilates
 • Základy práce s PC / Kalanetika
 • Internet jako zdroj informací / Cvičení podle přání


2. semestr

 • Filozofie sportu / Posilovna
 • Kalogathia, psychologie sportu / Strečink a kondiční cvičení
 • Zásady správného posilování a protahování / Strečink a kondiční cvičení
 • Základy sportovního tréninku / Posilovna
 • Oslabení pohybového systému / Cvičení s oslabením pohybového systému
 • Oslabení dýchacího, oběhového a metab. systému / Cvičení s oslabením
 • Výživa Jóga
 • Regenerace a relaxace / Masáže
 • Turistika, sporty v přírodě / Turistika
 • Práce s PC - World / Turistika
 • Práce z PC - Závěrečná práce / Cvičení podle přání


3. semestr

 • Balanční cvičení
 • Porovnání kalendářního a fyzického stáří
 • Spinning
 • Indoor aktivity
 • Psychomotorické hry
 • Taneční terapie
 • Cvičení na přání
 • Turistika a Nordic walking

4. semestr

 • Pojem inteligence, struktura inteligence
 • Složky intelektu - verbální
 • Konvergentní a divergentní myšlení
 • IQ a EQ
 • Využití intelektuálních schopností v praxi
 • Paměť jako složka inteligence
 • Trénink paměti
 • Praktická cvičení a testy

Kurz bude otevřen při min. počtu 15 osob.