Základy psychologie 2019/2020 OBSAZEN

Garantující útvar: Katedra zdravotních studií (KZS)
Garant: Mgr. Lucie Poláková
Lektor: Mgr. Lucie Poláková

Počet semestrů: 4

Jedná se o čtyřsemestrální kurz zaměřený na dějiny psychologie (od starověkého pojetí duše až po současnost) a hlavní psychologické směry. Podrobněji se budeme věnovat psychologii osobnosti, vývojové psychologii a tomu, jak funguje centrální nervová soustava. Součástí kurzu bude výklad snů podle C. G. Junga, diagnostika kresby, léčení vnitřního dítěte, imaginace, nonverbální komunikace, trénink paměti i psychologie barev. Jako závěrečná práce bude požadován psychologický výzkum ke konci 4. semestru.

Kurz bude otevřen při min. počtu 15 osob.