Trénink mozku II 2022/2023

PŘIHLÁSIT SE NA KURZ

Garantující útvar: Katedra sociální práce VŠPJ a Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging
Garant: Mgr. Markéta Dubnová, PhD., vedoucí Katedry sociální práce VŠPJ
Lektor: Bc. Šárka Venkrbcová, certifikovaný trenér paměti I. stupně

Počet semestrů: 2

Pokračování oblíbeného kurzu. Stejně jako je tělo potřeba udržovat cvičením tělesným, mozek je potřeba udržovat cvičením duševním. Trénování mozku je efektivní nástroj, jak si udržet mentální svěžest. Zopakujeme si paměťové techniky a naučíme nové. Budeme si hrát, řešit různé hádanky. Během kognitivních cvičení zapojíme všechny kognitivní funkce. Velká část metod je založená na hravosti, nápodobě, asociacích, fantazii a na smyslech.

1. semestr

 • Technika Loci
 • Morgensternovské šifry
 • Stárnutí mozku – dekády
 • Pravidla pro udržení svěží paměti
 • Jak si zapamatovat celou mapu světa
 • Optické klamy
 • Práce s textem
 • Mužský a ženský mozek
 • Města a kraje ČR (technika loci + metoda příběhu)
 • Kategoriální slovní produkce
 • Slovní rovnice
 • Kalendář

2. semestr

 • Smyslové vjemy
 • Asociace
 • Myšlenkové mapy
 • Číslo rým
 • Tangrams
 • Parisův kód
 • Asociační řetězec
 • Hudba a paměť
 • Staroměstský orloj
 • Master systém
 • Vlajky

+ různá cvičení na rozvoj slovní zásoby, vizuálně prostorové orientace, logického myšlení, pozornosti a stimulaci paměti.