Trénink mozku II 2019/2020 OBSAZEN

Garantující útvar: Katedra sociální práce a Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging
Garant: Ing. Danuše Steinová
Lektor: Bc. Šárka Venkrbcová, certifikovaný trenér paměti I. stupně

Počet semestrů: 2

Pokračování oblíbeného kurzu. Stejně jako je tělo potřeba udržovat cvičením tělesným, mozek je potřeba udržovat cvičením duševním. Trénování mozku je efektivní nástroj, jak si udržet mentální svěžest. Zopakujeme si paměťové techniky a naučíme nové. Budeme si hrát, řešit různé hádanky. Během kognitivních cvičení zapojíme všechny kognitivní funkce. Velká část metod je založená na hravosti, nápodobě, asociacích, fantazii a na smyslech.