Trénink mozku 2022/2023

PŘIHLÁSIT SE NA KURZ

Garantující útvar: Katedra sociální práce VŠPJ a Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging
Garant: Mgr. Markéta Dubnová, PhD., vedoucí Katedry sociální práce VŠPJ
Lektor: Bc. Šárka Venkrbcová, certifikovaný trenér paměti I. stupně

Počet semestrů: 2

Cílem kurzu je přesvědčit seniorskou populaci, že si ještě docela slušně pamatuje, když jí někdo poradí, jak na to. Trénování paměti je efektivní nástroj proti mentální deterioraci, a zároveň rychlá cesta ke zvýšení sebevědomí. Posluchači se naučí, jak využít kapacitu paměti v mnohem větším rozsahu než doposud. Naučí se paměťové techniky, které jim pomohou zapamatovat si čísla, data, obličeje, či jména. Otestují si svou paměť, dozví se tipy na trénování paměti a naučí se, jak svou paměť zlepšit. Zaměříme se na trénink mozku s využitím mnemotechnických pomůcek a kognitivních cvičení.

Doplňující cvičení na PC v programu HAPPYneuron - moderní, celosvětově uznávaná metoda stimulace kognitivních funkcí.
S rostoucím věkem klesá mentální výkonnost. To je bohužel fakt, který nedokážeme zastavit. My ale nechceme, aby náš mozek běhal maraton. Postačí nám – až nám bude 50, 60 nebo 70 a více – aby náš mozek podával takový výkon, abychom udrželi krok s mladšími, cítili se dobře v zaměstnání, bezpečně řídili auto, dokázali se až do vysokého věku postarat sami o sebe. Rozhodně to není samo sebou, ale je to splnitelný cíl. Můžeme využít prevence a mozek trénovat, posilovat a nenechat ho ochabnout. Trénink stimuluje zapamatování si, zlepšuje koncentraci, rychlost reakcí a logické usuzování, zvyšuje sebedůvěru.

1. semestr

 • Mozek přestává stíhat už ve 45 letech
 • Paměť I a II
 • Mnemotechniky a loci systém
 • Plasticita mozku
 • Bojíte se Alzheimera
 • Stimulace paměti
 • Kalendář
 • Akronyma
 • Akrostika
 • Rozšiřování slovní zásoby
 • Chunkování
 • Proč se říká
 • V průběhu celého semestru posluchači pracují a trénují různé techniky, zkouší testy.

2. semestr

 • Počítání
 • Výživa pro náš mozek
 • Einsteinova hádanka
 • Zlepšování vizuálně-prostorové orientace
 • Kategorizace
 • Zdokonalování logického myšlení
 • Antonyma
 • Homonyma
 • Verbální fluenticita
 • Prohlubování koncentrace
 • V průběhu celého semestru posluchači pracují a trénují různé techniky, zkouší testy.

Kurz bude otevřen při min. počtu 10 osob.