Trénink mozku 2019/2020 OBSAZEN

Garantující útvar: Katedra sociální práce a Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging
Garant: Ing. Danuše Steinová
Lektor: Bc. Šárka Venkrbcová, certifikovaný trenér paměti I. stupně

Počet semestrů: 2

Cílem kurzu je přesvědčit seniorskou populaci, že si ještě docela slušně pamatuje, když jí někdo poradí, jak na to. Trénování paměti je efektivní nástroj proti mentální deterioraci, a zároveň rychlá cesta ke zvýšení sebevědomí. Posluchači se naučí jak využít kapacitu paměti v mnohem větším rozsahu než doposud. Naučí se paměťové techniky, které jim pomohou zapamatovat si čísla, data, obličeje, či jména. Otestují si svou paměť, dozví se tipy na trénování paměti a naučí se, jak svou paměť zlepšit. Zaměříme se na trénink mozku s využitím mnemotechnických pomůcek a kognitivních cvičení.

Kognitivní funkce: paměť, pozornost, slovní zásoba, logické myšlení, vizuálně prostorová orientace.

Doplňující cvičení na PC v programu HAPPYneuron - moderní, celosvětově uznávaná metoda stimulace kognitivních funkcí.
S rostoucím věkem klesá mentální výkonnost. To je bohužel fakt, který nedokážeme zastavit. My ale nechceme, aby náš mozek běhal maraton. Postačí nám - až nám bude 50, 60 nebo 70 a více - aby náš mozek podával takový výkon, abychom udrželi krok s mladšími, cítili se dobře v zaměstnání, bezpečně řídili auto, dokázali se až do vysokého věku postarat sami o sebe. Rozhodně to není samo sebou, ale je to splnitelný cíl.

Můžeme využít prevence a mozek trénovat, posilovat a nenechat ho ochabnout. Trénink stimuluje zapamatování si, zlepšuje koncentraci, rychlost reakcí a logické usuzování, zvyšuje sebedůvěru.

Kurz bude otevřen při min. počtu 10 osob.