Statistika všedního dne 2017/2018

Garantující útvar: Katedra matematiky (KM)
Garant: Mgr. Petra Horáčková
Lektoři: Mgr. Andrea Kubišová, Ph.D.

Počet semestrů: 2

Jak statistiku udělat příjemnější a přitažlivější? Prostě z ní nedělat vědu.

Co je obsahem kurzu?

  • V tomto kurzu si ukážeme, jak se od sběru dat dostaneme přes jeho zpracování k prezentaci, které porozumí normální „člověk z ulice“.
  • Využívat budeme data z dostupných internetových stránek.
  • Naučíme se vytvořit vlastní dotazník pro elektronický sběr dat.
  • S využitím MS Excel data jednoduše zpracujeme.
  • Následně si ukážeme, jak vytvořit přitažlivou prezentaci našich výsledků, případně jak korektně podle českých norem sepsat závěrečnou zprávu.
  • Během kurzu se podíváme do vybraných institucí v našem regionu, abychom získali přehled o tom, jaká data se běžně sbírají a zpracovávají.

Jaké jsou požadavky na zájemce o kurz? 

Předpokládá se základní znalost práce na počítači, výhodou je alespoň minimální znalost MS Excel, MS Word, MS PowerPoint (např. z kurzu Pracujeme s počítačem v MS Office).

Jak bude probíhat práce v kurzu? 

Budeme využívat databáze, které jsou volně přístupné na Internetu. Stejně tak s pomocí speciálních internetových webů získáme přístup k vytvoření vlastních dotazníků, které poté můžeme např. pomocí e-mailu rozeslat k distribuci. Získané odpovědi si pomocí základních funkcí a nástrojů MS Excel zpracujeme. Pokud uchazeč bude mít základní povědomí o tom, co MS Excel dokáže, bude to výhodou, ne však nezbytností. Ve druhém semestru si ukážeme specializovaný software pro zpracování dat, který je na VŠPJ k dispozici (Statistica, SPSS). Následně se naučíme prezentovat zpracovaná data včetně vhodných interpretací tak, aby jim rozuměli ostatní.

Jak bude kurz zakončen? 

Kurz bude ukončen vytvořením závěrečné práce, kde si uchazeči reálně vyzkouší celý proces sběru, zpracování a prezentace dat.

Kurz bude otevřen při min. počtu 15 osob.