Společenské vědy a současnost

Garantující útvar: Katedra ekonomických studií

Garant: Ing. Libuše Měrtlová, Ph. D.

Lektoři: Ing. Libuše Měrtlová, Ph.D., Ing. Věra Nečadová, JUDr. Ing. Zdeněk Bruna, JUDr. Jiří Šimánek

Počet semestrů: 4

Dvouletý přednáškový cyklus bude zaměřen na možnosti aktivního seniorského života z pohledu společenských věd, ekonomických oblastí a práva.

Semestr 1: Sociální politika a Politologie

 • Sociální politika ČR
 • Důchodová reforma
 • Sociální situace důchodců
 • Životní úroveň obyvatelstva regionu
 • Kvalita života důchodců
 • Politika – politická věda
 • Demokracie
 • Vládní systémy v demokracii
 • Politické strany a politické systémy
 • Zájmové skupiny
 • Volby, volební právo a volební systémy
 • Politická komunikace

Semestr 2: Regionální politika a rozvoj

 • region a jeho vymezení
 • regionální disparity
 • rozvojové faktory regionu a rizika hrozeb
 • regionální politika
 • EU a ČR

Semestr 3 a 4: Právo pro seniory

 • Teorie státu a práva, právní systém
 • Ústavní právo
 • Soudní systém v ČR
 • Občanské právo
 • Obchodní právo
 • Živnostenské právo
 • Zákon o advokacii
 • Činnost notářů, soukromých exekutorů
 • Trestní právo - exkurz
 • Správní právo
 • Mezinárodní právo veřejné
 • OSN, Evropská unie
 • Právní dějiny 
 • Systémy práva

Kurz bude otevřen při min. počtu 15 osob.