Právní minimum 2022/2023

PŘIHLÁSIT SE NA KURZ

Garantující útvar: Katedra sociální práce vŠPJ (KSP)
Garant: Mgr. Markéta Dubnová, PhD., vedoucí Katedry sociální práce vŠPJ
Lektor: JUDr. A. Prchalová, Ph. D., JUDr. P. Prchal, Ph.D.

Počet semestrů: 4

Jak se vyznat ve změti dnešních právních předpisů? Srozumitelnou formou Vás odborníci z praxe provedou občanským, obchodním a trestním právem (právní systém, závazkové vztahy, obchodní vztahy, trestní právo). V průběhu kurzu bude možnost navštívit soudní jednání a Senát ČR či nějaké vězeňské zařízení.

1. semestr

 • Úvod do právní teorie a praxe
 • Vydávání právních předpisů, aplikace a interpretace
 • Fyzické a právnické osoby
 • Věcná práva –⁠ vlastnictví
 • Dědické právo
 • Závazky – relativní majetková práva (úprava smluv)                                 

2. semestr

 • Úvod, pojetí pracovního práva, mezinárodní organizace a jejich dokumenty, prameny PP, pracovněprávní vztahy
 • Pracovní poměr – vznik a změna
 • Skončení pracovního poměru, odstupné
 • Pracovní doba, doba odpočinku
 • BOZP, Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • Odměňování za práci, příplatky, srážky z příjmů
 • Minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy, ztížené pracovní prostředí
 • Cestovní náhrady, překážky v práci
 • Dovolená, péče o zaměstnance
 • Náhrada škody
 • Agenturní zaměstnávání, vnitřní přepisy, konkurenční doložka, závazky v pracovněprávních vztazích, promlčení, doručování
 • Antidiskriminační zákon, insolvenční zákon

3. semestr

 • Správní právo

4. semestr

 • Systém práva – právní řád
 • Pracovní právo
 • Rodinné právo (poručenství, opatrovnictví, osvojení)
 • Manželské majetkové právo

Kurz bude otevřen při min. počtu 15 osob.
Kurz bude ukončen testem.