Pracujeme s počítačem MS OFFICE 2022/2023

PŘIHLÁSIT SE NA KURZ

Garantující útvar: Katedra technických studií VŠPJ (KTS)
Garant: doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D.
Lektoři: Ondřej Chalupa, DiS., Bc. Marek Štark

Počet semestrů: 4

Základní informace o možnostech využití počítačů v běžném životě. Praktické dovednosti s kancelářskými programy (textový a tabulkový editor, pošta, prohlížeč, internet). Zaměřeno na MS Office.

1. semestr

 • základní složení počítače            
 • přihlášení do počítačové sítě
 • základní ovládání Windows
 • kopírování a archivace dat
 • internet – základní ovládání
 • internet – vyhledávání informací
 • e-mail – založení schránky
 • e-mail – správa doručené pošty, odpověď
 • e-mail – kontakty
 • internet, e-mail – procvičování získaných znalostí

2. semestr

 • Word – základní ovládání Wordu
 • Word – psaní a úprava textu
 • Word – formát textu a odstavce
 • Word – orámování a číslování
 • Word – odrážky a kreslení
 • Word – Wordart a vkládání obrázků
 • Word – tabulky
 • Word – sloupce a grafika            
 • Word – styly
 • Word – obsahy, seznamy obrázků

3. semestr

 • Excel – základní ovládání Excelu – otevření, uložení, tisk, rozložení
 • Excel – vyplnění tabulky, formát buněk              
 • Excel – vytvoření složitější tabulky
 • Excel – jednoduché výpočty
 • Excel – práce s více listy
 • Excel – jednoduché grafy
 • Excel – složitější grafy
 • Excel – podmíněné formátování  
 • Excel – třídění, filtry

4. semestr

 • práce s grafikou - převody
 • práce s grafikou – průhlednost, ořezávání
 • PowerPoint – základní ovládání PowerPointu – otevření, uložení, tisk, rozložení
 • PowerPoint – práce se snímky, práce s textem
 • PowerPoint – vkládání obrázků, tabulek, diagramů
 • PowerPoint – nastavení prezentace, finální úprava
 • pravidla pro psaní textů
 • zadání závěrečné práce