Pohybové aktivity v životě seniorů OBSAZEN

Garantující útvar: Kabinet sportů
Garant:Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D.
Lektoři:Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D., Mgr. Martina Winklerová, Ph.D., MUDr. Martin WInkler, Bc. Šárka Venkrbcová a další

Počet semestrů: 4

Charakteristika programu: Obsahem programu jsou teoretické přednášky a praktická cvičení. Teoretické hodiny jsou zaměřeny na předměty týkající se zdraví, první pomoci, anatomie, fyziologie, výživy a dalších celoživotně důležitých oblastí spojených s pohybovou aktivitou člověka. Součástí bude testování a diagnostika správného držení lidského těla v klidu i v průběhu provádění základních pohybových stereotypů prostřednictvím monitorování pohybu a svalové aktivity systémem Qualizys. Praktická cvičení jsou určena k aplikaci teoreticky získaných informací v praxi, k možnosti vyzkoušet si některé méně známé a dostupné disciplíny pod vedením zkušených instruktorů. Cílem je mimo jiné motivovat seniory k získání správných pohybových návyků a k podpoření pravidelné pohybové aktivity, které se budou moci účastníci věnovat i po ukončení vlastního programu.

Teoretické předměty: anatomie, zásady 1. pomoci, výživa, životospráva, trénink mozku, psychomotorika, biopsychosociální faktory, regenerace, motorické testy, diagnostika pohybu - QUALISYS 

Praktické předměty: zdravotní TV, kondiční cvičení, jóga, SM systém, TRX, cvičení na míči, na bossu, psychomotorické hry, Nordic Walking, orientační aktivity, GPS, sporty a hry v přírodě, minigolf, spinning, plavání, cvičení ve vodě – aquaerobic, stolní tenis, badminton, kuželky, bowling