Pohybové aktivity v životě seniorů 2022/2023

PŘIHLÁSIT SE NA KURZ

Garantující útvar: Kabinet sportů VŠPJ
Garant:Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D.
Lektoři:Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D., Mgr. Martina Winklerová, Ph.D., Stanislav Vaněk, Miroslav Pátek a další

Počet semestrů: 4

Charakteristika programu: Obsahem programu jsou především praktická cvičení s důrazem na aktuální pohybový prožitek. Jedná se o kombinaci indoroových a outdoorových aktivit, které budou zařazovány v průběhu každého semestru na základě ročního období a aktuálních klimatických podmínek. Outdoorové aktivity budou probíhat formou 3hodinových bloků v různých lokalitách Jihlavy a blízkého okolí. Indoorové aktivity formou 90minutových bloků v Učebně pohybových aktivit v budově VŠPJ, případně na jihlavských sportovištích. Praktická cvičení budou průběžně doplňována teoretickými informacemi a moderními poznatky z oblasti konkrétně aplikované aktivity. Cílem je mimo jiné motivovat seniory k získání správných pohybových návyků a k podpoření pravidelné pohybové aktivity, které se budou moci účastníci věnovat i po ukončení vlastního programu.

  • Oudoorové aktivity: různé formy turistiky (pěší, vodní, zimní, cyklistika), Orientační aktivity, Sporty v přírodě, Minigolf...
  • Indoorové aktivity v učebně pohybových aktivit: Tai-Chi, Sebeobrana, PowerJoga, Pilates, TRX, SM systém, cvičení na bossu a na rehabilitačním míči…
  • Indoorové aktivity na sportovištích: Kuželky, Bowling, Kondiční cvičení, Spinning, Plavání, Aquaerobic, Badminton, Stolní tenis

Zakončení kurzu: test
Předpoklad: přiměřená fyzická zdatnost