Pohyb, životospráva a duševní rozvoj 2016/2017 OBSAZENO

Garantující útvar: Katedra sportů (KS)

Garant: doc. PaedDr. Emanuel Hurych, Ph.D.

Lektoři: akademičtí pracovníci a externí pracovníci katedry

Počet semestrů: 4

Program je zaměřen na teoretické základy tvorby pohybového režimu, vysvětlení přínosu pohybu pro člověka, zejména ve středním a vyšším věku, zásady správné životosprávy a výživových procesů a seznámení se se základními informacemi z oblasti anatomie, fyziologie a první pomoci. Důležitou součástí kurzu jsou praktická cvičení, v nichž se posluchači seznámí s pestrou škálou vybraných pohybových aktivit zvolených především s ohledem na jejich vhodnost pro střední a vyšší věk a na obecný zdravotní přínos.

Organizace:
celkem 24 základních jednotek po 45 minutách (tento rozsah odpovídá 12 lekcím v délce 90 minut)
12 základních jednotek probíhá formou přednášek (6 x 90 minut), 12 základních jednotek formou cvičení (9 x 60 minut).
Liché týdny dvojpřednáška 16:00-17:30. Cvičí se každý lichý týden  17:45-18:45 (2., 4. a 6. cvičení proběhne v sudém týdnu).

1. semestr

 • Životní styl, životospráva, význam pohybu
 • Zdravotní tělesná výchova
 • Zásady správné životosprávy
 • Cvičení podle Mojžíšové
 • Specifika životních období
 • Sport ve vyšším věku
 • Turistika - Nordic Walking
 • Lidské tělo
 • Jóga
 • Zásady první pomoci
 • Pilates
 • Filosofické aspekty pohybu

2. semestr

 • Základy sportovního tréninku
 • Zásady správného posilování a protahování
 • Strečink a kondiční cvičení
 • Zásady a ukázky plánování pohybového režimu
 • Výživa - obecné zásady a sestavení možných jídelníčků
 • Zdravotní tělesná výchova
 • Oslabení pohybového systému
 • Oslabení dýchacího, oběhového a metab. systému
 • Cvičení v posilovně
 • Regenerace a relaxace
 • Teorie masáže
 • Masáže
 • Hra a další formy pohybu

3. semestr

 • Inteligence - historické vymezení, filosofický pohled na inteligenci
 • Zdravotní tělesná výchova
 • Uzel na paměti - efektivní využití paměťových strategií
 • Indoor aktivity
 • Verbální inteligence a její členění, praktické ukázky úloh
 • Balanční cvičení
 • Orientační hry v přírodě
 • Mozek jako nástroj
 • Psychomotorické hry
 • Digitální demence - hrozba nebo mýtus?
 • Inteligence a hra. Shrnutí tématu paměť a inteligence
 • Porovnání kalendářního a fyzického věku

4. semestr

 • Inteligence - praktické využití formou logických úloh a her
 • Efektivita tréninku kognitivních funkcí pro různé cílové skupiny
 • Zdravotní tělesná výchova
 • Od antiky k dnešku - mnemotechniky prověřené staletími
 • Výživa ze všech stran
 • Pohybová aktivita seniorů 
 • Pohybové aktivity v přírodě
 • Outdoorová aktivita s překvapením na závěr
 • Bilance a hodnocení kurzu

Kurz bude otevřen při min. počtu 15 osob.