Od počítače k mobilu 2022/2023

PŘIHLÁSIT SE NA KURZ

Garantující útvar: Katedra technických studií VŠPJ (KTS) 
Garant: doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D.
Lektor: Ing. Michal Bílek

Počet semestrů: 4

V dnešní moderní době je téměř nemožné se vyhnout používání moderních technologií, jako jsou počítače a mobilní telefony, zejména pak ty chytré. Základem kurzu je práce s počítačem, aby bylo možné propojit počítač a mobil. Přenášet tak data mezi sebou popřípadě provádět zálohy či konfigurace mobilního zařízení. Další důležitou stránkou je práce s internetem, jak přes počítač, tak i pomocí mobilu. Práce s emaily je naprostá samozřejmost. Je mnoho šikovných aplikací, které je dobré mít v chytrém mobilu a udělat si tak s tohoto zařízení pomocníka.

1. semestr

  • Práce s počítačem a propojení s chytrým mobilem. Základní ovládání mobilních zařízení s Androidem.

2. semestr

  • Základní práce s mobilem, nainstalování a odinstalování aplikací, používání aplikací na mobilu a technického vybavení mobilních zařízení.

3. semestr

  • Pokročilá práce s mobilním zařízením a praktické použití aplikaci. Práce s mobilním zařízením včetně technického vybavení mobilu.

4. semestr

  • Mobilní zařízení jako navigace GPS.

Zakončení kurzu: Kurz bude zakončen testem a praktickou činností s požíváním mobilního zařízení.
Předpoklad: mobilní zařízení s dostatkem vnitřní paměti pro instalaci aplikací. Mobilní telefon s Androidem min. verze 6.0

Doporučená literatura:

HERODEK, Martin. Android: jednoduše. 2. aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2014. Naučte se za víkend (Computer Press). ISBN 978-80-251-4298-1