Neznámý svět financí 2017/2018

Garantující útvar: Katedra ekonomických studií (KES)
Garant: Ing. Petr Jiříček, Ph.D.
Lektoři: Ing. Petr Jiříček, Ph.D., Ing. Marek Musil, Ph.D., Ing. Luďka Jirků, JUDr. Miloslav  Voborník

Počet semestrů: 4

Finance, peníze a banky v historii i přítomnosti pro budoucí i současné aktivní seniory.

Co je obsahem kurzu?

  • V tomto kurzu si ukážeme vývoj peněz zejména na našem území od historických (boleslavské denáry, pražské groše, rakouské zlaté, české koruny apod.) po moderní formy, jako jsou např. bitcoiny
  • Seznámíme se se způsoby, jak se financovaly společnosti a jaké panovaly finanční vztahy od starověku přes středověk a novověk (zde pro české země jako doplněk pro genealogické bádání) až k současné postmoderní globalizované společnosti
  • Budeme se věnovat finančním a investičním produktům, jejích rizikům i přednostem zejména pro oblast financování domácností
  • Ukážeme si rizika plynoucí z nabízených finančních produktů a způsoby ochrany před nekalými praktikami, příp. ve spolupráci s externími odborníky možnosti řešení krizových finančních situací v domácnosti
  • S odborníky se budeme věnovat orientaci v nabízených produktech na internetových stránkách bank a finančních společností a společností, zabývajících se obchodováním a aukcemi na internetu včetně sociálních sítí a dále využíváním těchto dat
  • Rovněž si ukážeme, jak vytvořit přitažlivou prezentaci našich výsledků pro závěrečný seminář ve zvolené zájmové oblasti
  • Podrobný rozvrh kurzu naleznete zde

Jaké jsou požadavky na zájemce o kurz? 
Pro část praktických cvičení se předpokládá se zcela základní znalost práce na počítači, výhodou je alespoň minimální znalost MS Word a MS PowerPoint a orientace na internetu.

Jak bude probíhat práce v kurzu? 
Základní práce je formou přednášek (lektoři z VŠPJ včetně odborníků z praxe) a prezentací s následnou diskusí a otázkami posluchačů k dané problematice.
Pro část praktických cvičení budeme využívat databáze bank, finančních a obchodních společností, které jsou volně přístupné na internetu.

Jak bude kurz zakončen? 
Kurz bude ukončen vytvořením závěrečné týmové prezentace (cca 5 týmů) na vlastní zvolené téma.

Kurz bude otevřen při min. počtu 15 osob.