Němčina mírně pokročilí 2022/2023

PŘIHLÁSIT SE NA KURZ

Garantující útvar: Centrum celoživotního vzdělávání VŠPJ
Garant: RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková, Ph.D., MBA
Lektor/ři:  Mgr. Lenka Vymazalová

Počet semestrů: 4

Hlavní důraz se klade na mluvený projev, komunikaci týkající se běžného dne, jedná se o základní životní témata (rodina, zaměstnání, volný čas, kultura, zdraví, aktuální společenská situace…), obsahem výuky je také procvičování základní mluvnice, její zdokonalování a rozšiřování, práce s textem, čtení cizojazyčného textu, poslech a porozumění.

Zakončení kurzu: závěrečný  test
Předpoklad - základní znalost – mluvnice, slovní zásoba – A1-A2
Kurz bude otevřen při min. počtu 12 osob

Doporučená literatura: jakákoli učebnice německého jazyka se základními tématy a gramatikou (A1-A2, B1)