Nebojme se filosofování

Garantující útvar: Katedra sportů

Garant: doc. PaedDr. Emanuel Hurych, Ph.D.

Lektoři: akademičtí pracovníci a externí pracovníci VŠPJ

Počet semestrů: prozatím 2 semestry (nový kurz)

Program je koncipován jako uvedení do problematiky filosofie. Je postaven tak, aby podpořil aktivní přístup člověka k filosofování a k chápání filosofie v jejím původním a skutečném smyslu, jímž je filosofie jakožto láska k moudrosti. Program zajisté přináší v přednáškové části také určitý přehled vývoje filosofování v historickém kontextu a zabývá se i vztahem filosofie k vědě. Použité metody a prostředky se však více orientují na hledání a přemýšlení, než na detailní faktografický přehled. Filosofie totiž, na rozdíl o vědy, jež je silně zaměřena na nalezení definovaného cíle, postupuje pomaleji, pokládá si i otázky, které mnoho lidí v každodenní realitě považuje za zbytečné, jakož i otázky, na něž neexistuje ani stručná ani jednoznačná odpověď. Filosofie, coby snaha přemýšlet o věcech hlouběji, je v dnešní době pro lidskou společnost více než potřebná.