Nauky o planetě Zemi

Garantující útvar: Katedra cestovního ruchu (KCR)

Garant: RNDr. Milan Kameník

Lektor: RNDr. Milan Kameník

Počet semestrů: 4

1. a 2. semestr - Nauky o planetě Zemi

Smyslem tohoto semináře je seznámit posluchače s moderními pohledy na Zemi, která je naším společným planetárním domem i domovem. Je to domov jedinečný a také nenahraditelný. Není možné tento domov opustit, neznáme dosud žádnou náhradní planetu. Lidstvo v minulosti vyvíjelo velmi dokonalé technologie, ale kupodivu nechápalo postavení Země ve vesmíru, ani spojitost přírodních procesů na Zemi. Teprve 20. století přineslo ucelený obraz Země v celé sluneční soustavě a porovnání s jinými planetami. V současnosti sami badatelé žasnou nad scénáři vývoje Země, k nimž v posledních letech dospěli.

 • Země ve sluneční soustavě
 • Země ve srovnání s jinými planetami
 • Nitro Země a její povrch
 • Posuny světadílů, sopky
 • Vzdušný obal Země
 • Podnebné pásy Země
 • Podnebí Země v dávných dobách
 • Jak se bude měnit podnebí Země?
 • Voda na Zemi
 • Příliv a odliv, řeky a jezera
 • Rostlinstvo na Zemi
 • Mapy a měření výšky hor
 • Kosmické počasí
 • Velcí hvězdáři a astronomové
 • Astrogeografie
 • Modely vesmíru
 • Exoplanety
 • Problematika černých děr v kosmu
 • Komety
 • Historie letů do kosmu
 • Teorie o UFO
 • Vývoj názorů na mimozemšťany
 • Asteroidy a meteority
 • Názory na vesmír u dávných civilizací (Indové, Mayové)

3. a 4. semestr - Vybrané památky UNESCO v Evropě a ve světě

Tento seminář seznamuje posluchače s vybranými památkami UNESCO v Evropě a ve světě v kontextu geografickém i historickém. Nejde o izolovaný popis památek, nýbrž o hledání souvislostí a příčin. Starověk rozeznával 7 divů světa. UNESCO na tuto antickou tradici navazuje, ale zahrnuje dnes již 962 lokalit ve 157 zemích světa. Přednášky v rámci uvedeného semináře ukazují přehled kulturních i přírodních památek v širokém historickém spektru. Dosud existuje disproporce mezi počtem památek UNESCO v Evropě a na jiných kontinentech. Seminář se oproti tomu zaměřuje i na Asii, oba americké kontinenty i na Afriku.

 • Památky spojené s počátky evropské civilizace
 • Francouzský klášter Mont Saint Michel a dějiny Normandie
 • Francouzský královský zámek ve Versailles a pařížské muzeum Louvre
 • Papežský palác v Avignonu a jihofrancouzské město Marseille
 • Italské Benátky a Vatikán
 • USA - památky UNESCO I
 • Brazilské město Rio de Janeiro
 • Památky UNESCO v Indii v souvislosti s historií Indie I
 • Památky UNESCO v Číně v souvislosti s historií Číny I
 • Památky UNESCO v Indonésii, Thajsku a Kambodži I
 • Africké památky UNESCO: Egypt, říše Mali a Velké Zimbabwe
 • Památky UNESCO Austrálie a Oceánie
 • Indonésie, dějiny, geografie a památky UNESCO II
 • Indočína, dějiny, geografie a památky UNESCO II
 • Austrálie - geografie, historie, osídlování, domorodci
 • Rusko - geografie, historie a památky UNESCO
 • Indie - geografie, historie a památky UNESCO II
 • Čína - geografie, historie a památky UNESCO II
 • Tibet - geografie, historie a  památky UNESCO
 • Nepál - geografie, historie, a památky UNESCO
 • Kanada - geografie, historie a památky UNESCO
 • USA - Geografie, historie a památky UNESCO II
 • Anglie - geografie, historie a památky UNESCO
 • Německo - geografie, historie a památky UNESCO

Kurz bude otevřen při min. počtu 15 osob.