Itálie jako významná destinace cestovního ruchu 2019/2020

Garantující útvar: Katedra cestovního ruchu (KCR)
Garant: PhDr. Dana Zažímalová
Lektor: PhDr. Dana Zažímalová

Počet semestrů: 2

Kurz se zaměřuje na charakteristiku Itálie z hlediska potenciálu cestovního ruchu s důrazem na kulturní turismus a památky UNESCO. Poskytuje přehled o italské literatuře, výtvarném umění, hudbě a kinematografii. Podává také přehled o italských reáliích (společenské a kulturní zvyklosti, tradice) a zdůrazňuje přínos Itálie pro kulturu Evropy.

1. semestr

 • Základní zeměpisná charakteristika Itálie
 • Přímořský turismus
 • Jezerní turismus
 • Horské a lyžařské lokality
 • Kulturní turismus v Itálii
 • Přírodní parky

2. semestr

 • Památky UNESCO na území Itálie
 • Výtvarné umění
 • Hudba
 • Kinematografie
 • Literatura
 • Italská kuchyně
 • Vademecum pro turisty

Kurz bude otevřen při min. počtu 15 osob.

Zakončení kurzu: závěrečný test, průběžně interaktivní cvičení v e-opoře
SW používaný při výuce: e-learning VŠPJ (Moodle)

Doporučená literatura:
ZAŽÍMALOVÁ, D.: Itálie jako významná destinace cestovního ruchu, Jihlava, VŠPJ 2016
ZAŽÍMALOVÁ, D.: Turismus v Itálii se zaměřením na českou klientelu. Jihlava, VŠPJ 2009
NEUMANN, Jaromír. Itálie. 1. díl. Praha: Odeon, 1978
NEUMANN, Jaromír. Itálie. 2. díl. Praha: Odeon, 1979
PIJOAN, J. Dějiny umění II. - VIII,  Praha: Odeon, 1982 - 1985