Indie a Čína - geografie a historie 2022/2023

PŘIHLÁSIT SE NA KURZ

Garantující útvar: Katedra cestovního ruchu VŠPJ
Garant: RNDr. Eva Janoušková, Ph.D.
Lektor/ři: RNDr. Milan Kameník

Počet semestrů: 2

Kurz Indie a Čína: Geografie a historie zahrnuje přednášky o vybraných asijských zemích z pohledu jejich zeměpisu, minulosti a kulturního vývoje, včetně náboženství a mytologie. Důraz je kladen na Indii a Čínu, ale i na Nepál, Tibet a Indonésii. Strukturálně je kurz uspořádán podle toho, jak Evropa Indii a Čínu postupně poznávala. Anglický spisovatel a básník Rudyard Kipling napsal v Baladě o Východu a Západě: "Oh, East is East, and West is West, and never the twain shall meet –⁠ Ach, Východ je Východ, a Západ je Západ, ti dva se nikdy nesejdou." Posluchači kurzu získají bližší představu o uvedených asijských zemích, a budou sami schopni posoudit, nakolik měl Rudyard Kipling pravdu.

1. semestr

 • 1. East India Company raná minulost
 • 2. East india Company a Singapur
 • 3. East India Company a Indonésie 
 • 4. East India Company a Čína
 • 5. East India Company a čaj
 • 6. East India Company a jih Indie
 • 7. East India Company a Mughalové
 • 8. Velcí Mughalové I.
 • 9. Velcí Mughalové II.
 • 10. Indické povstání I.
 • 11. Indické povstání II.
 • 12. Indické povstání III.

2. semestr

 • 1. Nepál 
 • 2. Amritsar
 • 3. Nepál hippies
 • 4. Nepál Kathmandu
 • 5. Čína sever a jih
 • 6. Čína hory a řeky
 • 7. Čína doby kamenné
 • 8. Čína náboženství
 • 9. Čína Peking Man
 • 10. Čína raná historie
 • 11. Čína první císařové
 • 12. Čína Konfucius

Zakončení kurzu: krátká závěrečná práce "Která přednášená témata mě nejvíce zaujala a důvody" nebo test.
Předpoklad: zájem o geografii, historii, archeologii, mytologii, náboženství, literaturu
Kurz bude otevřen při min. počtu 15 osob.