Genealogie - rodopis 2022/2023

PŘIHLÁSIT SE NA KURZ

Garantující útvar: Katedra sociální práce VŠPJ (KSP)
Garant: Dana Satrapová
Lektor: Ing. Lenka Lízalová, Ph.D.

Počet semestrů: 4

Genealogie je věda o vztazích mezi lidmi, které vyplývají z jejich rodového původu. Popisuje posloupnost a příbuzenský vztah mezi osobami, rodinami a rody.
Cílem kurzu je naučit posluchače U3V odhalovat zdroje informací o předcích a samostatně je zpracovávat.

1. semestr

 • Hlavní zásady genealogické práce
 • Rodokmeny - rozrod, vývod a přímé linie
 • Písmo v genealogii - kurent, švabach
 • Matriky narozených, oddaných a zemřelých a indexy
 • Genealogický software

2. semestr

 • Archivy v ČR a jejich struktura
 • Práce s genealogickým softwarem Ages!
 • Okresní archiv v Jihlavě - exkurze
 • Hledání v matrikách SOA Třeboň, Plzeň, Litoměřice a Opava, Zámrsk, MZA Brno
 • Práce s databází FamilySearch

 3. semestr

 • Možnosti zpracování rodové databáze v software Family Tree Builder, GenoPro
 • Rodinná a rodová kronika
 • Rodokmen jako základ rodové kroniky
 • Rodinný a rodový archiv, správa dokumentace
 • Příbuzenství – pokrevní a právní
 • Vývoj českých osobních jmen a příjmení
 • Moje rodiště, mapy migrace, katastr nemovitostí

4. semestr

 • Závěrečná práce absolventa kurzu - požadavky
 • Zobrazení rodového vývodu 
 • Zpracování rodového stromu v různých formách
 • Ukázky zpracování kroniky
 • Zajímavé publikace – Kořeny rodu, Pátrání po předcích, Kořeny I, II, III, IV
 • Hodnocení a ukončení kurzu

Zakončení kurzu: závěrečná práce

Předpoklad –⁠ dobrá znalost práce s PC.
SW používaný při výuce: Ages!
Doporučená literatura: Skripta Genealogie - rodopis
E-learningová opora kurzu dostupná z https://elearning.vspj.cz/course/view.php?id=100163