Emocionální inteligence v angličtině 2017/2018

Garantující útvar: Centrum celoživotního vzdělávání a rozvoje
Garant kurzu: Mgr. Milan Straňák
Lektor: Mgr. Milan Straňák

Počet semestrů: 2

Kurz je určen pro zájemce, kteří vládnou anglickým jazykem alespoň na úrovni A2-B1 (podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky) a mají chuť rozvinout své znalosti a dovednosti v oblasti obecně nazývané soft skills či emocionální intelligence. Jde o témata každodenního života týkající se mezilidských vztahů, ale i vztahu sama k sobě. Přidanou hodnotou je výuka v angličtině, což umožňuje nejen prozkoumat danou problematiku, ale také osvěžit si a prakticky používat cizí jazyk.

Témata prvního semestru:
Emocionální inteligence, efektivní komunikace, neverbální komunikace, zvládání stresu, osobní rozvoj.

Témata druhého semestru:
Týmová spolupráce, řešení problémů, řešení problémů v týmech, řešení konfliktů, asertivita.

Doporučená literatura:

  • EGGERT, Max A. THE ASSERTIVENESS POCKETBOOK. Alresford: Management Pocketbooks Ltd, 2000. ISBN 1 870471 45 8.
  • KLAUS, Peggy. The Hard Truth about Soft Skills. New York: HarperCollins Publishers, 2007. ISBN 978-0-06-128414-4.
  • KUHNKE, Elizabeth. Body Language For Dummies. Chichester: John Wiley & Sons, Ltd, 2007. ISBN 978-0-470-51291-3.
  • LIEBERMAN, David J. Get Anyone To Do Anything. New York: St Martins Press, 2011. ISBN 1843 04083 9.
  • MANTHA, Sharma S. Handbook on Communication. Hyderabad: Management Development Resource Group, 2004.
  • MORGAN, Paul. Managing yourself. Bolton: Pearson Education Limited, 2003. ISBN 1843 04023 9.
  • PEASE, Allan a Barbara PEACE. The Definitive Book of Body Language. Buderim: Pease International, 2004. ISBN 1-9208160-7-0.
  • STEIN, Steven J. Emotional Intelligence fo Dummies. Mississauga: John Wiley & Sons Canada, Ltd., 2009. ISBN 978-0-470-15732-9.