Garant: PhDr. Eva Půlkrábková

Lektoři: Mgr. Alena Dzurňáková, Mgr. Lucie Poláková - arteterapie

Počet semestrů: 4

Duševní hygiena

 • stres (zdroje, signály stresu, vztahové, společenské a myšlenkové stresory, stresory prostředí, emoční stresory, stres z úzkosti, léčitelé stresu)
 • zvládání stresu (strategie boje se stresem, možnosti řešení distresové situace, zvyšování odolnosti vůči stresu, obranné mechanismy)
 • prevence stresu (breve životního stylu, vlastní odpovědnost za své zdraví, denní program)
 • relaxační techniky (nácvik)

Lidský vztah jako systém

 • druhy kontaktu
 • interaktivní komunikace
 • pomoc při mezilidských konfliktech

Arteterapie

 • Arteterapie  je samostatnou psychoterapeutickou metodou, kde převládajícími výrazovými prostředky jsou výtvarné aktivity, zahrnující různé techniky malířské, grafické či modelovací, které mohou být doplněny i hudbou, tancem, slovesností, divadlem či mimikou.
 • Artefiletika je reflektivní, tvořivé a zážitkové pojetí vzdělávání a výchovy, které vychází z vizuální kultury nebo jiných expresivních kulturních projevů (dramatických, hudebních, tanečních).
 • Výuka je rozdělena do dvou modulů:

  •      1. Modul: Úvod do arteterapie a artefiletiky
  •      2. Modul: Arteterapie a artefiletika v praxi

Kurz bude otevřen při min. počtu 15 osob.