Dějiny a kultury pohledem geografa III 2019/2020

Garantující útvar: Katedra cestovního ruchu (KCR)
Garant: RNDr. M. Kameník
Lektor: RNDr. M. Kameník

Počet semestrů: 2

Další pokračování oblíbeného kurzu z let 2017/18 a 2018/2019. Přednášky Kultury pohledem geografa seznamují posluchače s historií vybraných zemí po celém světě. Na rozdíl od tzv. informačního minima, které ve skutečnosti jenom dezinformuje, jsou studované události prezentovány v širších souvislostech, včetně literárního nebo mytologického kontextu. To samé platí i o popisovaných historických osobnostech. Diagramy a mapky umožňují posluchačům rychlou orientaci v tématu.

1. semestr
Trója, kathaři a templáři, Avignon, Marseille (dějiny francouzského jihu).

2. semestr
Indonésie, Indie, Čína


Kurz bude otevřen při min. počtu 15 osob.