Cesty k psychickému zdraví 2022/2023

PŘIHLÁSIT SE NA KURZ

Garantující útvar: Katedra sociální práce VŠPJ (KSP)
Garant: Mgr. Markéta Dubnová, PhD., vedoucí Katedry sociální práce VŠPJ
Lektor/ři: Mgr. Lucie Poláková

Počet semestrů: 2

Kurz Cesty k psychickému zdraví je zaměřen na vybrané metody z psychologie, psychoterapie a psychohygieny. Je určen pro všechny, kteří hledají návod, jak se co nejlépe vyrovnat se stresem, únavou a rychlým životním tempem současného světa. Seznámíte se nejen s tím, jak naše psychika funguje, jaké máme potřeby, co ovlivňuje naše vnímání, ale i s tím, jak si udržet vnitřní rovnováhu za všech situací, jak se zbavit stresu a využít svého vnitřního potenciálu. Součástí kurzu jsou také jednoduché psychoterapeutické techniky zaměřené na asertivitu, komunikaci, jak se nenechat manipulovat a nakonec i autogenní trénink či meditace. Povíme si také něco o zdravém životním stylu a kterak jej udržet v dnešní době.

1. semestr

 •   Co je to psychika, osobnost a její složky
 •   Komplexní přístup k člověku
 •   Maslowova pyramida potřeb
 •   Život v současnosti versus život před staletími
 •   Co je to stres a jak na nás působí
 •   Syndrom vyhoření a prevence
 •   Asertivita a jak se nenechat manipulovat (teorie plus cvičení)

2. semestr

 •  Základy psychosomatiky a etikoterapie
 •  Relaxační a meditační techniky pro běžný život
 •  Autogenní trénink
 •  Výživa, zdravý životní styl a psychické zdraví
 •  Vnitřní rovnováha v současných filozofických a náboženských směrech
 •  Jak se vyrovnat se svými negativními vlastnostmi
 •  Závislosti a jak na ně

Zakončení kurzu: závěrečná práce na téma psychohygiena, popř. dotazník
Kurz bude otevřen při min. počtu 15 osob.

Doporučená literatura:

Cobain, B. (2018). Když už na ničem nezáleží. Praha: Portál
Frankl V. E. (2006). Lékařská péče o duši. Brno: Cest
Hanson, R. (2016). Stačí jen málo. Praha: Portál
Hnízdil, J. (2010). Mým marodům. Praha: Nakladatelství Lidové noviny
Honzák, R. (2018). Jak žít a vyhnout se syndromu vyhoření. Praha: Vyšehrad
Joseph, S. (2018). Autenticita. Praha: Portál
Joseph, S. (2017). Co nás nezabije… Praha: Portál
Kol. autorů (1999). Buddhismus a psychologie. Bratislava: CAD Press
Müllerová, E. (2010). Příběhy z měsíční houpačky. Praha: Portál
Nazare – Aga, I. (2014). Nenechte sebou manipulovat. Praha: Portál
Nešpor, K. (2016). Kudy do pohody. Praha: Portál
Nešpor, K. (2015). Sebeovládání. Praha: Portál
Plháková, A. (2017). Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia
Poněšický, J. (2014). Psychosomatika pro lékaře, psychoterapeuty i laiky. Praha: Triton
Rothschildová, B. (2013). Tělo nezapomíná. Praha: Maitrea
Říčan, P. (2013). Psychologie. Praha: Portál
Schmidbauer, W. (2008). Syndrom pomocníka. Praha: Portál
Sinelnikov, V. (2006). Očkování proti stresu. Praha: Zvonící cedry
Sinelnikov, V. (2005). Dohoda s nemocí. Praha: Zvonící cedry
Tulku, T. (2018). Život v harmonii. Praha: Dharma gaia
Víchová V. a kol. (2016). Autogenní trénink a autogenní terapie. Praha: Portál