Arteterapie a psychologie pro seniory 2018/2019

Garantující útvar: Katedra zdravotnických studií (KZS)
Garant: Mgr. Lucie Poláková
Lektoři: Mgr. Lucie Poláková

Počet semestrů: 4

Arteterapie
Arteterapie  je samostatnou psychoterapeutickou metodou, kde převládajícími výrazovými prostředky jsou výtvarné aktivity, zahrnující různé techniky malířské, grafické či modelovací, které mohou být doplněny i hudbou, tancem, slovesností, divadlem či mimikou.
Artefiletika je reflektivní, tvořivé a zážitkové pojetí vzdělávání a výchovy, které vychází z vizuální kultury nebo jiných expresivních kulturních projevů (dramatických, hudebních, tanečních).

1. semestr: Úvod do arteterapie a artefiletiky, muzikoterapie

 • Pojem arteterapie, dělení arteterapie.
 • Úvod do praktické muzikoterapie.
 • Komunikace v arteterapii pomocí kresby a malby.
 • Psychologie barev: barva v arteterapii – Jak vzniká vnímání barev.
 • Psychologie barev: Význam jednotlivých barev na základě arteterapeutické techniky.
 • Pokračování psychologie barev.
 • Terapeutická práce s foukanou tuší.
 • Psychologický strom, jeho kresba a výklad.
 • Jungovo pojetí arteterapie.
 • Autogenní trénink a jeho význam v léčbě a terapii.
 • Sny v arteterapii.
 • Úvod do terraterapie – práce s hlínou (modelína jako náhrada za keramickou hlínu).

2. semestr: Arteterapie a artefiletika, taneční a pohybová terapie

 • Terraterapie – pokračování.
 • Práce s maskou (personou) v terraterapii.
 • Rozdělení teoretických východisek v arteterapii. Úvod do arteterapie orientované psychoanalyticky.
 • Úvod do arteterapie orientované psychoanalyticky - pokračování I a II.
 • Mandala a její význam v psychologii, psychoterapii a arteterapii.
 • Individuace v arteterapii.
 • Koláče času a energie.
 • Smejvák a skvrňák.
 • Koláž.
 • Mandala čtyř živlů.
 • Taneční a pohybová terapie.

Vybrané kapitoly z psychologie

3. semestr

 • Carl Gustav Jung: jeho život, dílo a význam ve vývoji psychologie. Úvodní hodina.
 • Osm psychologických typů podle C. G. Junga a archetypy.
 • Výklad snů podle C. G. Junga.
 • Výklad snů – pokračování.
 • C. G. Jung, Valerij Sinelnikov, Ruediger Dahlke, Vladimír Vogeltanz, Jan Hnízdil – významní představitelé etikoterapie.
 • Osobní síla člověka jako životní energie, energie života, Čchi, prána, díky které žijeme.
 • Dva typy cílů v životě člověka: život pro sebe a materiální blaho, život pro sebezdokonalení sebe i světa.
 • Jak si splnit svá přání v našem životě?
 • Relaxační techniky z arte- a muzikoterapie, práce s imaginací (např. vnitřní Světlo), automatická kresba, debata o moderních alternativních směrech v léčbě.
 • Psychoenergetické aikido Valerije Sinelnikova (ruský psychoterapeut) Já a okolní svět jsme jeden celek.
 • Co je to nemoc a jak vzniká.
 • Příčiny jednotlivých onemocnění z hlediska etikoterapie a psychoterapie.

4. semestr

 • Levá a pravá mozková hemisféra a jejich funkce.
 • Stres je nedílnou součástí dnešního světa.
 • Jednoduché techniky pro zvládání stresu v každodenním životě.
 • Syndrom vyhoření.
 • Fáze syndromu vyhoření a jak je poznáme.
 • Co nedělají psychicky silní lidé.
 • Cvičení pro podporu mozku.
 • Jednoduché strategie, které můžete kdokoliv použít pro zlepšení koncentrace a paměti.
 • Učení.
 • Transfer a interference.
 • Vnitřní dítě.
 • Myšlenkové mapy.

Kurz bude otevřen při min. počtu 15 osob.