Arteterapie a psychologie 2022/2023

PŘIHLÁSIT SE NA KURZ

Garantující útvar: Katedra sociální práce VŠPJ (KSP)
Garant: Mgr. Markéta Dubnová, PhD., vedoucí Katedry sociální práce VŠPJ
Lektoři: Mgr. Lucie Poláková

Počet semestrů: 2

Tento kurz nás seznámí se základy arteterapie, což je psychoterapeutická disciplína využívající uměleckých prostředků k poznávání nebo léčení lidské psychiky. Během kurzu se seznámíme především s psychologií barev, s imaginativními nebo projektivními technikami, se zajímavými výtvarnými metodami a také se základy psychologie. Naučíme se lépe porozumět našim emocím, myšlenkám i postojům. Vyzkoušíme si metody C. G. Junga, Corboze nebo J. Šickové-Fabrici. Po teoretickém úvodu bude vždy následovat praktická část, takže posluchači budou hodně malovat, pracovat s keramickou hlínou, malovat na hudbu, tvořit koláže atd.

1. semestr

 • Úvod do arteterapie (Co je to arteterapie, jaké používá metody a k čemu slouží)
 • Psychologie barev a kvinternokolortest
 • Psychologie barev – test temperamentu
 • Psychologie barev – barevné koláže
 • Namaluj své jméno
 • Test tří stromů (podle R. Corboze) a Jungovo pojetí
 • Moje životní cesta (koláž)
 • Malujeme na hudební ukázky
 • Imaginace: Cesta za mudrcem (podle C. G. Junga)
 • Pět chlebů a dvě ryby (terraterapie podle J. Šickové-Fabrici)
 • Originální svícny (vánoční terraterapie)
 • Narrativní psychoterapie nebo léčíme duši pomocí příběhů

2. semestr

 • Kamínkové konstelace aneb tvoříme naše vztahy
 • Arteterapie a story telling (pracujeme s terapeutickými kartami)
 • Kochův test stromu
 • Imaginace: bezpečné místo (muchláž)
 • Comics aneb příběh našeho života
 • Koláž: já a můj svět
 • Muzikoterapie
 • Mandala čtyř živlů a pojetí mandaly podle C. G. Junga
 • Šamanské zvíře (arteterapie ve společném kruhu)
 • Projektivní techniky
 • Životní krize jako vývojové šance
 • Arteterapie u řeky (smejvák a skrvňák)

Zakončení kurzu: workshop
Kurz bude otevřen při min. počtu 15 osob.