Angličtina a Němčina pro pokročilé 2019/2020

Garantující útvar: Centrum celoživotního vzdělávání
Lektor: Mgr. Zdislava Kratochvílová, Mgr. Pavla Šlechtová, Mgr. Milan Straňák, Mgr. Vymazalová

Počet semestrů: 6

Pokračování jazykových kurzů Angličtiny a Nemčiny (úroveň B1 - B2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky).
Doplnění stávajících kurzů dalšími zájemci o studium jazyků. Rozdělení do jednotlivých úrovní na základě rozřazovacího testu.

U Němčiny se jedná o skupinu mírně až středně pokročilých.
V Angličtině je kategorií více.