Studijní programy

Vzhledem k současné epidemiologické situaci se pro akademický rok 2021/2022 není možné přihlásit.

Nové zájemce bohužel s ohledem na situaci nemůžeme zapisovat – pokračovat ve výuce budou ti posluchači, kterým byla v návaznosti na opatření vlády v souvislosti s pandemií koronaviru dne 11. března 2020 výuka přerušena do odvolání.
Děkujeme za pochopení.

Posluchači stávajících – pozastavených programů (kurzů) budou pozváni k další výuce se zahájením zimního semestru 2021/2022, tj. v říjnu 2021.

Výuka probíhá formou přednášek, seminářů, cvičení a exkurzí v rozsahu zpravidla 2 hodiny týdně. K úspěšnému ukončení semestru je nutná nejméně 60% účast. K evidenci účasti slouží prezenční listiny, které je nutné při každé přednášce podepsat.

  • letní semestr trvá 12 týdnů (v období březen až květen)
  • zimní semestr trvá 12 týdnů (v období říjen až prosinec)

Počet uchazečů IT programů je dán kapacitou počítačové učebny - max. 20 osob.