Studijní programy

Přijímací řízení U3V pro akademický rok 2019/2020 bude zahájeno 1. 6. 2019. Konec 10. 8. 2019.

Výuka probíhá formou přednášek, seminářů, cvičení a exkurzí v rozsahu zpravidla 2 hodiny týdně. K úspěšnému ukončení semestru je nutná nejméně 60 % účast. K evidenci účasti slouží prezenční listiny, které je nutné při každé přednášce podepsat.

  • letní semestr trvá 12 týdnů (v období březen až květen)
  • zimní semestr trvá 12 týdnů (v období říjen až prosinec)

Počet uchazečů IT programů je dán kapacitou počítačové učebny - max. 20 osob.