Studijní programy

Přijímací řízení U3V pro akademický rok 2022/2023 pokračuje do 15. 9. 2022.

Výuka probíhá formou přednášek, seminářů, cvičení a exkurzí v rozsahu zpravidla 2 hodiny týdně. K úspěšnému ukončení semestru je nutná nejméně 60% účast. K evidenci účasti slouží prezenční listiny, které je nutné při každé přednášce podepsat.

  • letní semestr trvá 12 týdnů (v období březen až květen)
  • zimní semestr trvá 12 týdnů (v období říjen až prosinec)

Počet uchazečů IT programů je dán kapacitou počítačové učebny –⁠ max. 20 osob.