Přijímací řízení a přihláška

Přihlásit ke studiu na U3V se lze pouze písemně prostřednictvím přihlášky. Telefonické přihlášení nebo zamluvení není možné. Formulář přihlášky je možné stáhnout (formát pdf) v souborech ke stažení nebo vyzvednout v kanceláři U3V v průběhu přijímacího řízení.
V případě žádosti o udělení výjimky (věk, vzdělání, ...) je v souborech ke stažení umístěn formulář této žádosti.

Zápisy do kurzů zahájených v akad. roce 2018/2019:
den    datum              čas                          místnost   kurzy
PO    8. 10. 2018    16:15 - 17:45 hod.   P4         PC, FOTO, PC GRAFIKA, ANDROID, GENEALOGIE
ÚT    9. 10. 2018    17:00 - 18:30 hod.   P3         PSYCHOLOGIE, AKTIVNĚ KAŽDÝ DEN, DĚJINY A KULTURY POHL. GEOGRAFA II
ST  10. 10. 2018    15:30 - 16:30 hod.   J3          AJ, NJ
PÁ  12. 10. 2018    15:00 - 17:00 hod.   P3         DÉJINY UMĚNÍ, PAMÁTKY SEVERNÍ ITÁLIE, TRÉNING MOZKU

Přijímací řízení U3V pro akademický rok 2019/2020 bude zahájeno dnem 1. 6. 2019.
Konec prvního kola bude 10. 8. 2019.
Druhé kolo probíhá v termínu 1. 9. - 30. 9. 2019 pouze pro neobsazené kurzy.

Při velkém zájmu a splnění podmínek je pro přijetí rozhodující datum doručení přihlášky.
Fáze přijímacího řízení:
1) Podání originálu přihlášky (originál podpisu - souhlas se zpracováním osobních údajů - tzv. GDPR).
2) O přijetí ke studiu budou zájemci informováni písemně (poštou nebo e-mailem) při naplnění min. kapacity kurzu.
3) Zhruba 14 dní před zahájením výuky pozvánka k zápisu s rozvrhem kurzu (den a hodina). Účast na zápise je povinná. Ve výjimečných případech je možné se ze zápisu písemně, telefonicky nebo e-mailem omluvit a po překonání překážek, které zabraňovaly v účasti na zápise, se dodatečně zapsat.

V případě nepřijetí z důvodu velkého zájmu o zvolený program budou zájemcům nabídnuty náhradní kurzy a termíny.
Termín zahájení výuky U3V v akademickém roce 2019/2020 pravděpodobně v týdnu od 14. 10. 2019, dle jednotlivých kurzů.