Přijímací řízení a přihláška

Přihlásit ke studiu na U3V se lze pouze prostřednictvím elektronické přihlášky e-přihláška u každého z jednotlivých programů. Pokud budete potřebovat pomoc s vyplněním e-přihlášky,
je to možné po telefonu (tel: 567 141 118, mob: 775 766 391) nebo osobně v kanceláři U3V (místnost: 1N031).

Úřední hodiny:    PO               09:30–11:30 13:30–15:00 
                      ÚT, ST, ČT           09:30–11:30 14:00–16:00      
                              PÁ                10:00–11:30 13:30–15:00

V případě žádosti o udělení výjimky (věk, vzdělání atd.) je v souborech ke stažení umístěn formulář této žádosti.

Přijímací řízení U3V pro akademický rok 2022/2023 bude zahájeno dnem 2. 6. 2022 v 9:30 hodin.
Konec prvního kola bude 31. 7. 2022.
Druhé kolo probíhá v termínu 1. 9.  – 30. 9. 2022 pouze pro neobsazené kurzy.

Při velkém zájmu a splnění podmínek je pro přijetí rozhodující datum doručení přihlášky.

Fáze přijímacího řízení:
1) Podání e-přihlášky.
2) O přijetí ke studiu budou zájemci informováni písemně (poštou nebo e-mailem) při naplnění min. kapacity kurzu.
3) Zhruba 14 dní před zahájením výuky pozvánka k zápisu s rozvrhem kurzu (den a hodina). Účast na zápise je povinná. Ve výjimečných případech je možné se ze zápisu písemně, telefonicky nebo e-mailem omluvit a po překonání překážek, které zabraňovaly v účasti na zápise, se dodatečně zapsat.

V případě nepřijetí z důvodu velkého zájmu o zvolený program budou zájemcům nabídnuty náhradní kurzy a termíny.

Termín zahájení výuky U3V v akademickém roce 2022/2023 pravděpodobně v týdnu od 10. 10. 2022 dle jednotlivých kurzů.