Termíny a témata kurzu „Nauky o planetě Zemi“

Termíny a témata kurzu „Nauky o planetě Zemi III“ DS Velké Meziříčí

Pořadí

Datum přednášky

Jméno lektora

Téma přednášky

Zimní semestr 2018

1.

13.9.

RNDr. Milan Kameník

Dějiny Londýna I

2.

27.9.

RNDr. Milan Kameník

Dějiny Londýna II

3.

11.10.

RNDr. Milan Kameník

Dějiny Londýna III

4.

25.10.

RNDr. Milan Kameník

Versailles I

5.

8.11.

RNDr. Milan Kameník

Versailles II

6.

22.11.

RNDr. Milan Kameník

Versailles III

7.

6.12.

RNDr. Milan Kameník

Kathaři (dějiny jihu Francie)

8.

20.12.

RNDr. Milan Kameník

Dějiny Persie I

9.

3.1.

RNDr. Milan Kameník

Dějiny Persie II

10.

17.1.

RNDr. Milan Kameník

Dějiny Persie III

Letní semestr 2019

11.

31.1.

RNDr. Milan Kameník

Vídeň a Rakousko I

12.

14.2.

RNDr. Milan Kameník

Vídeň a Rakousko II

13.

28.2.

RNDr. Milan Kameník

Vídeň a Rakousko III

14.

14.3.

RNDr. Milan Kameník

Vídeň a Rakousko IV

15.

28.3.

RNDr. Milan Kameník

Dějiny Ruska I

16.

11.4.

RNDr. Milan Kameník

Dějiny Ruska II

17.

25.4.

RNDr. Milan Kameník

Dějiny Ruska III

18.

9.5.

RNDr. Milan Kameník

Dějiny Ukrajiny I

19.

23.5.

RNDr. Milan Kameník

Dějiny Ukrajiny II

20.

6.6.

RNDr. Milan Kameník

Dějiny Ukrajiny III