Itálie jako významná destinace cestovního ruchu 2018/2019

Garantující útvar: Katedra cestovního ruchu (KCR)
Garant: PhDr. Dana Zažímalová
Lektor: PhDr. Dana Zažímalová

Počet semestrů: 2

Kurz se zaměřuje na charakteristiku Itálie z hlediska potenciálu cestovního ruchu s důrazem na kulturní turismus a památky UNESCO. Poskytuje přehled o italské literatuře, výtvarném umění, hudbě a kinematografii. Podává také přehled o italských reáliích (společenské a kulturní zvyklosti, tradice) a zdůrazňuje přínos Itálie pro kulturu Evropy.

1. semestr

 • Historie a současnost CR v Itálii
 • Základní zeměpisná charakteristika Itálie, administrativní členění
 • Pobyty u moře
 • Pobyty u jezer
 • Horské a lyžařské lokality
 • Kulturní turismus v Itálii – podle uměleckých směrů

2. semestr

 • Památky UNESCO na území Itálie
 • Nehmotné dědictví UNESCO
 • Dieta mediterranea a italská kuchyňě podle regionů, prestižní potravinářské značy
 • Italská kultura (literatura, hudba, film, významné osobnosti)
 • Italské reálie – zvyklosti, tradice, společenský život, srovnání s českými zvyklostmi

Kurz bude otevřen při min. počtu 15 osob.

Zakončení kurzu: test na konci každého semestru, průběžně interaktivní cvičení v e-opoře
SW používaný při výuce: e-learning VŠPJ (Moodle)

Doporučená literatura:
ZAŽÍMALOVÁ, D. : Itálie jako významná destinace cestovního ruchu, Jihlava, VŠPJ 2016
Doplňující literatura:
MRÁZ, Bohumír. Dějiny výtvarné kultury. Praha: Idea Servis, 1995. ISBN 80-85970-01-5.
NEUMANN, Jaromír. Itálie. 1. díl. Praha: Odeon, 1978
NEUMANN, Jaromír. Itálie. 2. díl. Praha: Odeon, 1979
ŠPIČKA, J.: Italské reálie. Plzeň, Fraus, 2001, ISBN 80-7238-1156

Internetové zdroje:
http://parliamoitaliano.altervista.org/