Dějiny a kultury pohledem geografa II 2018/2019

Garantující útvar: Katedra cestovního ruchu (KCR)
Garant: RNDr. M. Kameník
Lektor: RNDr. M. Kameník

Počet semestrů: 2

Tento kurz je pokračováním stejnojmenného kurzu z akademického roku 2017/18. Jeho náplní je v souladu s názvem zprostředkovat hlubší a geograficky orientovaný pohled na dějiny a kultury vybraných zemí. Kromě zeměpisu a dějepisu se lektor obrací často k mytologii, náboženství. Pojednává o velkých osobnostech, a to nejen z pohledu jejich významu pro dějiny, ale také ve spojení s legendami a jejich konkrétním životem. Kurz bude obsahově zaměřen na následující témata: Vídeň a Rakousko, Buddha, Indie a Tibet, jižní Francie s kathary a papeži, severní Francie s Vilémem Dobyvatelem a Janou z Arcu, Austrálie a Nová Guinea, Mykény a Trója s Heinrichem Schliemannem, Kalifornie po stopách Jacka Londona, Gandhi a Indie.


Kurz bude otevřen při min. počtu 15 osob.