U3V SŠOS Žďár nad Sázavou

Univerzita třetího věku je součástí Vysoké školy polytechnické Jihlava a od března 2005 je otevřena i široké veřejnosti. Od září roku 2011 vznikly ve spolupráci s odborem Sociálních věcí Kraje Vysočina kurzy určené uživatelům domovů pro seniory a domovů pro osoby se zdravotním postižením a samozřejmě i široké veřejnosti ze spádových oblastí v DS Velké Meziříčí, DS Pelhřimov, DS Havlíčkův Brod, na SŠOS Žďár nad Sázavou a v DS Třebíč. 

Na SŠOS ve Žďáru n/S. pokračuje třetím rokem kurz Dějiny umění v Evropě a jejich odezva v českých zemích.
Do třetího ročníku kurzu se lze přihlásit i bez předchozí docházky.

V souborech ke stažení naleznete tyto dokumenty:

  • Přihláška I. - pro akademický rok 2018/2019, určená klientům domovů pro seniory a domovů pro osoby se zdravotním postižením
  • Přihláška II. - pro akademický rok 2018/2019, určená zájemcům z řad veřejnosti