Termíny a témata "ARTETERAPIE A PSYCHOLOGIE"

Pořadí Datum přednášky Jméno lektora Téma přednášky
Zimní semestr 2018
1. 12. 9. Mgr. Lucie Poláková Pojetí duše v psychologii
2. 26. 9. Mgr. Lucie Poláková Vědomí a nevědomí
3. 10. 10. Mgr. Lucie Poláková Sigmund Freud a C. G. Jung
4. 24. 10. Mgr. Lucie Poláková Výklad snů podle C. G. Junga
5. 7. 11. Mgr. Lucie Poláková Psychologické typy podle C. G. Junga
6. 21. 11. Mgr. Lucie Poláková Hlavní směry současné psychologie
7. 5. 12. Mgr. Lucie Poláková Hlavní směry současné psychologie II
8. 19. 12. Mgr. Lucie Poláková Psychologie osobnosti
9. 2. 1. Mgr. Lucie Poláková Psychologie barev
10. 16. 1. Mgr. Lucie Poláková Barevné testy osobnosti
Letní semestr 2019
11. 30.1. Mgr. Lucie Poláková Potřeby a pyramida potřeb
12. 13.2. Mgr. Lucie Poláková Temperament a barevný test temperamentu
13. 27.2. Mgr. Lucie Poláková Mozek a centrální nervová soustava
14. 13.3. Mgr. Lucie Poláková Mozkové hemisféry
15. 27.3. Mgr. Lucie Poláková Křivka zapomínání a cviky na trénink paměti
16. 10.4. Mgr. Lucie Poláková Trénink paměti - procvičování
17. 24.4. Mgr. Lucie Poláková Nenechte sebou manipulovat
18. 22.5. Mgr. Lucie Poláková Psychologie reklamy
19. 5.6. Mgr. Lucie Poláková Stres a syndrom vyhoření
20. 19.6. Mgr. Lucie Poláková Relaxační techniky a autogenní trénink

Změna termínu, tématu i lektora je vyhrazena.