Antická kultura a její využití pro turismus 2018/2019


Garantující útvar: Katedra cestovního ruchu (KCR)
Garant: PhDr. Dana Zažímalová
Lektor: PhDr. Dana Zažímalová

Počet semestrů: 2

Kurz se zaměřuje na kulturu antického Řecka a Říma. Uvádí do dějin, mytologie, literatury, umění a reálií tohoto období. Sleduje nejvýznamnější antické lokality kulturního turismu, začleňuje je do kontextu současného cestovního ruchu a posuzuje jejich zařazení na Seznam kulturního dědictví UNESCO.

1. semestr: starověké Řecko

  • Dějiny, literatura, architektura a výtvarné umění, mytologie
  • Archeologické areály (Kréta, Trója, Mykény)
  • Významné lokality – Athény, Sparta, Delfy, Olympie

2. semestr: starověký Řím

  • Dějiny (doba královská, období republiky, císařství), literatura, architektura, reálie a způsob života – zaměřeno na vzdělání a kulturu
  • Rozvoj turismu v 1. – 2. století n. l., nejvýznamnější cíle římského cestovního ruchu a jejich postavení v současném CR (Kulturní dědictví UNESCO).
  • Starověké divy světa

Kurz bude otevřen při min. počtu 15 osob.

Zakončení kurzu: Každý semestr zakončen testem, v průběhu semestru interaktivní cvičení v e- opoře

SW používaný při výuce: e-learning VŠPJ (Moodle)

Doporučená literatura:
ZAŽÍMALOVÁ, Dana. Antická kultura a její využití pro turismus, Jihlava, VŠPJ 2017

Doplňující literatura:
ADKINS, Lesley and ADKINS, Roy A. Starověké Řecko. Praha: Slovart, s. r. o., 2011. ISBN 978-80-7391-580-3.
BALAJKA, Bohuš. Přehledné dějiny literatury I. Praha: SPN 2006. ISBN 80-7235-316-0.
KUŤÁKOVÁ, Eva. a VIDMANOVÁ, Anežka. Slovník latinských spisovatelů. Praha: Leda, 2004. ISBN 80-7335-042-4.
MATYSZAK, Philip. Starověký Řím za pět denárů na den. Praha: Mladá fronta, 2008. ISBN 978-80-204-1795-4.
MRÁZ, Bohumír. Dějiny výtvarné kultury. Praha: Idea Servis, 1995. ISBN 80-85970-01-5.
NEUMANN, Jaromír. Itálie. 1. díl. Praha: Odeon, 1978
NEUMANN, Jaromír. Itálie. 2. díl. Praha: Odeon, 1979
PAUSANIÁS. Cesta po Řecku. Praha: Svoboda, 1973
PERROTTET, Tony. Pagan Holiday. New York: Random House Trade Paperbacks, 2003. ISBN 978- 0-375-75639-9.
PIJOAN, J. Dějiny umění II.  Praha: Odeon, 1982
ZAMAROVSKÝ, Vojtěch. Bohové a hrdinové antických bájí. Praha: Deus, 2013. ISBN 978-80-87408-26-1
ZAMAROVSKÝ, Vojtěch. Dějiny psané Římem. Praha: Český spisovatel, 1995. ISBN 80-202-0560-8.
ZAMAROVSKÝ, Vojtěch. Řecký zázrak. Praha: Euromedia Group – Knižní klub: Erika, 2000. ISBN 80-242-0403-7.
ZAMAROVSKÝ, Vojtěch. Vzkříšení Olympie. Praha:  Euromedia Group– Knižní klub: Erika, 2003. ISBN 80-242-0932-2.
ZAMAROVSKÝ, Vojtěch. Za sedmi divy světa. Bratislava: Perfekt, 2003. ISBN 80-8046-248-8
ZUELOW, Eric G. E. A History of Modern Tourism. London: Palgrave Macmillan, 2015. ISBN 978-0-230-36964-1.